İşsizlik Ödeneği Alanlar ( 15921 )

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

İşsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta kolları primlerinin %1’i olmak üzere sigortalı hissesi, işveren hissesi ve genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince indirim olarak karşılanmaktadır. Bu teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden

  • 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
  • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
  • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,
  • Fiilen çalışması,

İşyeri Yönünden

  • İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
  • Yapılan işin 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
  • Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 15921 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
  • Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
  • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması ve çalıştırılması.
SPEK ALT SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%37,50 %33,50 %4
959,40₺ 857,06₺ 102,34₺
SPEK ÜST SINIRINDAN
Teşviksiz Tutar Teşvik Tutarı Teşvik Sonrası Tutar
%37,50 %33,5xAÜ %37,5 – (%33,5xAÜ)
7.195,50₺ 857,06₺ 6.338,44₺
SGK Teşvik işsizlik ödeneği alanlar

BİZE ULAŞIN

Lütfen bize yazın. Size en kısa zamanda cevap vereceğiz.

Gönderiliyor
SMMM TEŞVİK 2023

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?